Nykredit Forsikring - rapporter og øvrige oplysninger

Herunder kan du læse om Nykredit Forsikrings årsrapporter, Finanstilsynets redegørelser, lønpolitik mv.

Årsrapport

Læs årsrapporten for Nykredit Forsikring A/S 

Finanstilsynets redegørelser

Læs Finanstilsynets redegørelser

Lønpolitik

Lønpolitikken for Nykredit Forsikring A/S er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 9, og §§ 77a-d om lønpolitik samt under hensyntagen til de regler, som der er fastlagt for aflønning af Nykredit Forsikring A/S’ moderselskab Gjensidige Forsikring ASA, Norge.
Lønpolitikken gælder for bestyrelse, direktion og andre ansatte i Nykredit Forsikring A/S, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, samt ansatte i kontrolfunktioner. Lønpolitikken er udformet således, at den fastlægger rammerne for honoreringen til bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere samt ansatte i kontrolfunktioner.
Læs Lønpolitikken

Oplysning om underrepræsenterede køn

Det følger af Lov om finansiel virksomhed § 79a, at måltal for underrepræsenterede køn i bestyrelser skal offentliggøres og der skal udarbejdes politik herfor. I medfør af Lov om finansiel virksomhed § 79a, stk. 3, kan dette undlades for datterselskaber, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder politik for den samlede koncern. Det kan oplyses, at Gjensidige Forsikring ASA opstiller måltal og udarbejder politik samlet for koncernen.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.